Wednesday, 6 July 2011

 KAMI PEJUANG BARISAN KETIGA KESELAMATAN NEGARA !!!

 Kita tidak bermusuh dengan orang-orang bukan melayu di Malaysia ini,
malah kami berpelukan dalam satu nada satu Malaysia.
Akan tetapi, kami bermusuhan dengan pengkhianat bangsa, pengkhianat
kedaulatan raja-raja dan pengkhianat negara.
Kami mahu membesar dalam keadaan malaysia yang aman.
Kami mahu hidup percaya mengikuti generasi terdahulu.
Pun begitu, kami sudah bersedia menunggu semboyan!!!

No comments:

Post a Comment